CONCEPT ONTWIKKELING

Museale en grafische projecten


Op deze website, onder de pagina museale vormgeving werd het fenomeen conceptontwikkeling omschreven. Dit is ook van toepassing bij andere ontwerpen zoals de eenduidige, grafische en tekstuele communicatie van een specifiek bedrijf. Er ontstaan bijvoorbeeld huisstijlen (& toepassingen), GRAFISCHE INTERIEURS van restaurants of winkels en websites.
Ook deze concepten dienen allemaal zeer concreet vast te worden gelegd, zodat alles in verhouding 'klopt'. Er wordt naar teruggekeken bij iedere verandering. Bijgevolg zit er eveneens een cruciale tijdspanne tussen de aanvang van een dergelijk PROJECT en de oplevering hiervan. Er zijn veel facetten waar rekening mee gehouden wordt in het proces. De start, en louter het allerbelangrijkste, is het verhaal dat verteld zal worden. Alles wordt hieraan afgetoetst zodat er een allesomvattend concept ontstaat dat inhoud en vormgeving maximaal met elkaar verbindt.

Hierna wordt bepaald waarin alles, al dan niet op materialistisch wijze, zich zal vertalen. Wat is er nodig om de informatie over te brengen? Dit is afhankelijk van het project en heeft betrekking tot inhoud en uitwerking. Er kunnen visuele uitwerkingen ontstaan zoals panelen en video’s. Het kan ook dat gebruiksvoorwerpen worden ontwikkeld zoals mappen, stickers en kinderspelen. Soms zullen er meubels of kasten gemaakt dienen te worden. Een grote, bijkomende focus op technische onderdelen is steeds aanwezig.